ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA MARČOKA DRAGUTÍNA - HLOŽANY
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН“ - ГЛОЖАН

Историјат насеља и школе

250 ГОДИНА ШКОЛСТВА У ГЛОЖАНУ

Историја школства у Гложану датира од давне 1770. године. Те године, школа је основана у приватној сеоској кући ентузијасте Јозефа Свободе, који је био први учитељ гложанској деци, а његова кућа је била прва школа у којој су словачка деца учила основе писмености на свом језику. Захваљујући његовом напору Словаци који су се доселили на подручје данашњег Гложана су само неколико година након досељавања имали организовану школу на матерњем језику.
Развој школства у Гложану, током 250 година од зачетка, можемо поделити у неколико периода који су се разликовали по броју ученика и наставника, величини и квалитету простора за рад као и материјалним и друштвеним условима у којима се одвијала настава. Истина, никада није било лако али се увек напредовало. Мењале су се школске зграде, обезбеђени су бољи и лепши услови за образовање гложанске деце, мењали су се наставници, учитељи и школско особље, који су марљиво и предано радили, мењале су се методе рада и наставни садржаји, али циљ је увек био исти - образовати и васпитати ученике и очувати Словачки језик и културу.
Гложанска школа је на самом почетку била под окриљем цркве а тек касније под управом државе када и долази до промена у самом процесу образовања које су биле у складу са тадашњим друштвеним условима. Прве школске зграде су биле неадекватне за извођене васпитнообразовног рада. Углавном су то биле приватне куће или парохијски дом, који су често са много недостатака служили за извођење процеса наставе. Временом су постајале све пространије и опремљеније, све до 1984. када су први пут отворена врата садашње школске зграде.
Број ученика укључених у наставни процес од самог почетка до данас је био веома различит. У почетној фази (1789) било је 70 ученика а већ 1850. године било је 300 ученика. У међуратној фази, број ученика се смањио јер се становништво често селило (школске 1921/1922. године било је укупно 405 ученика, а школске 1940/1941. године укупно 295 ученика). Школске 1945/1946. године наставу је похађало 314 ученика. Велики пад броја деце забележен је у периоду између 1967. и 1973. када се број дее смањио са 317 на 217. У школској 1999/2000. било је укупно 194 ученика. Последњих година број ученика значајно се смањује - школске 2020/2021. школу похађа 112 ученика.

ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ У ПРОШЛОСТИ

Током 250 година постојања, школовање се одвијало у неколико згрда које су Гложанчани изградили или адаптирали.
Прва школска активност одвијала се 1770. године у приватној кући нешколованог али разборитог суграђанина Јозефа Свободе. Усмено одобрење за оснивање школе Гложанчани су добили 1786. године а писмено 1793.
Гложанчани су 1788. године кућу Келечинових сирочади преуредили у школу у којој се наставни процес одвијао до 1800. године. Касније је молитвена кућа претворена у парохијски дом а дом у школу. То је било тако до 1804. године када су ту направили стан за учитељицу и изградили учионицуу дворишту.
Године 1820. Гложанчани су изградили још једну школску зграду у којој се настава одвијала до 1895. године, а 1851 године изграђена је нова учионица.
1888. године црква гради нову школску зграду на земљишту које је добила од сељана. Касније је школски простор проширен за још четири учионице.
Старији Гложанчани памте четири школске зграде: тзв. Туроцова и Мразова школа, Нова школа, Нотарски стан и ,, Кружокˮ.
Адаптација Туроцове и Мразове школе завршена је 1963. године и у њој се настава одвијала, изузев физичког и техничког образовања, више од двадесет година.
Зграда тзв. Нове школе сачувана је и данас а у њој се налази кафић ,, Под липамаˮ.

НОВА ШКОЛСКА ЗГРАДА

У јесен 1982. године започета је изградња садашње зграде основне школе. Свечано отварање било је 6. маја 1984. године уз присуство великог броја мештана и гостију. Школу је свечано отворио Радован Влајковић председник Председништва СФРЈ. Том приликом откривена је и биста Јозефа Марчока Драутина - првоборца, чије име наша школа носи од 1965. године. Настава се у новој школској згради званично изводи од школске 1984/85. године. Директор школе је био учитељ Самуел Мишковиц. Школу је похађало укупно 200 ученика,било је 14 учитеља, секретарица и два домара.
Зграду је пројектовао Зоран Допуђ из Новог Сада а гађевинске радове изводило је предузеће ,,7. јулиˮ из Бачког Петровца. Зграда од 1571 м2 имала је осам учионица кабинетског типа са просторијама за учитеље, кухињу, зборницу и канцерије за директора и секретара. Једна просторија је била планирана за спомен собу а друга за школске активе. У кругу школе су и просторије у којима ради вртић који је део Предшколске установе ,,Пчелицаˮ. Уређењу и одржавању зграде и околине школе највише доприносе запослени као и мештани Гложана.
Накнадно је дограђена фискултурна сала, која је у употреби од јесени 1989. године. Због недостатка финансијских средстава грађани Гложана, ученици и радници школе су се постарали и изградили кабинет за реквизите и опремили га. Свлачионице за физичко васпитање су довршене тек 1995. године.
Временом, школска зграда је захтевала и одређене поправке. У октобру 2000. године замењени су олуци на школској згради. Ученици старијих разреда су на радним акцијама зарадили новац којим су купљени рачунари и опремљена је информатичка учионица која се налази у приземљу. У августу 2001. направљен је паркинг, проширени су тротоари и поправљена улазна степеништа. Реновирани су и санитарни чворови, направљена је просторија за домаре а почетком децембра 2002. године школа је прикључена на гасовод. Кабинет за техничко образовање завршен је 2003. а 2005. године школа је прикључена на канализациону мрежу.
Следеће године реновиран је део поткровља школе, кабинет за информатику је проширен и опремљен новим намештајем и рачунарима. Направљена је и канцеларија за психолога. Године 2006. замењени су прозори скоро на целој згради, обновљена је и реновирана библиотека а годину дана касније реконструисан је кров школе.
Током 2008. године, трпезарија је преграђена, у кухињи је набављен нови шпорет, учионице нижих разреда су опремљене новим намештајем а у зборници су набављене нове столице.
Реконструкција електроинсталација и гасоводне мреже у вртићу је урађена 2009. године.
Током школске 2010/2011. године реконструисани су спортски терени и изграђено је игралиште са вештачком травом.
Реконструкција фискултурне сале завршена је школске 2013/2014. године. Тада су реконструисане и свлачионице, санитарни улаз, избетониран је приступни тротоар до школе и замењени су олуци на свлачионицама. Инсталран је видео надзор и завршена реконструкција кухиње(2014) а лед осветљење је постављено 2018. године. Школске 2019/2020. адаптиан је школски хол, обновљени су плински котлови, проведена је интернет мрежа. улазни портали, врата и прозори, су замењени(2020/2021), инсталиран је видео надзор...
Велики акценат се и даље ставља на побољшање и модернизацију школских објеката и модернизацију наставе. У свакој учионици се налази рачунар са пројектором, дигитална учионица је опремљена новим рачунарима, ту су и штампачи, телевизори, нови намештај, књиге, спортски реквизити итд.
Изграђена је и савремео опремљена нова спортска хала која ученицима омогућава извођене наставе физичког васпитања у савременим условима али исто тако и разних ваннаставних спортских активности. Од школске 2020/2021. учитељи и наставници користе електронски дневник.

ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН
(8. април 1921 - 7. мај 1944.)

Јозеф Марчок Драфутин рођен је 8. априла 1921. године у Гложану.
Основну школу похађао је у Гложану и Руском Крстуру. Био је одличан ученик.
Школовање наставља у гимназији у Бачком Петровцу. Након завршетка гимназије одлази у Дубровник, где уписује Поморску војну академију коју није завршио, јер је почео II светски рат.
Одмах на почетку рата придружује се НОБ-у у Гложану и Бачком Петровцу. Био је у Брањовој групи и учествовао је у акцији спаљивања конопље. Успоставио је везу са народноослободилачким покретом у западном Срему. Био је организатор народноослободилачког покрета, говорник на митинзима, предавач на политичким састанцима, аутор новинских чланака, уредник партизанских новина, политички радник...
Погинуо је 7. маја 1944. године у Доњем Товарнику током велике фашистичке офанзиве.
Од 28. децембра 1965. године школа у Гложану носи његово име.

УЧИТЕЉИ

Први учитељ у Гложану је био Јозеф Свобода (Слобода). У годинама од 1770 до 1786 учио је децу читању, писању, певању и молитви.
Према изворима, у школи је било само једно одељење састављено од ученика рзличитих годишта. Касније, када се број ученика повећао изнад 120, настава се одвијала у комбинованим одељењима ујутру и послеподне. Ученици су били подељени у старију и млађу групу. Предавао је један учитељ све до 1851. године. Школа је припадала цркви те је црква набављала уџбенике за ученике. Наставни метод је био катехетски.
У школу се ишло нередовно, од септембра до краја априла, када се полагао разредни испит. Настава се одвијала сваког дана осим четвртка. Деца су учила да пишу, читају, броје, учили су о здрављу, географију, мађарскијезик, библијску историју и катехизис (веронауку).
Године 1851. изграђена је још једна учионица а од 1857. године у школи су радила два учитеља, Фердинанд Рохоњ и Јан Кубањи. Учитељ Кубањи је учио и калемљење воћака.
Из историјских извора знамо да је у Гложану живело и српско становништво, које је у 18. веку имало своју православну цркву посвећену Св. Јовану Крститељу. Спомињу се и два ученика Стефан и Ђорђе Николић из Гложана који су похађали Карловачку богословију. При цркви је била и школау којој је радио српски учитељ Тома Симић.
Од године1895. број ученика се повећао на 400 а радила су и четири учитеља. Школе су 1921. године национализоване и обавезно је радио и један српски учитељ. По окончању II светског рата седми разред је постао обавезан за сву децу. Године 1947. дошло је до трансформације школства. Од 1. септембра 1954. године уведена је обавезна осмогодишња основна школа. Школа у Гложану је отворена 15. октобра 1953. године.
Настава у нашој школи се одвија искључиво на словачком језику. Већина наставника ради у две
школе а многи су путници. Већина наставних предмета у нашој школи данас је стручно заступљена.
Од школске 1996/1997. године до краја школске 2012/2013. имали смо одељена са ученицима којима је била потребна подршка у раду.
Продужени боравак за ученике нижих разреда у школи постоји од 2008. године а од школске године 2021/2022. и Једносменски рад за ученике виших разреда.

Наставници и учитељи наше школе учествују у различитим облицима стручног усавршавања: похађају стручне семинаре који се организују у нашој земљи у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, НССНМ и Асоцијације словачких педагога а у иностранству у Словачкој (Банска Бистрица, Модра, Жилина...)
Такође учествују и на семинарима који се организују на даљину као и вебинарима.

Мини календар

април 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930